Skip Ribbon Commands
Skip to main content
PT EN
eeg.jpg 
​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
2019/2020
Regime Curricular Unit Scientific Area ECTS
Year 1 60
S1 Artistic Movements I HArt 5
S1 Atelier I AV 7.5
S1 Drawing I DS 7.5
S1 Geometry I DS 5
S1 Technology I AV 5
S2 Artistic Movements II HArt 5
S2 Atelier II AV 7.5
S2 Drawing II DS 7.5
S2 Geometry II DS 5
S2 Technology II ENG; AV 5
Year 2 60
S1 Artistic Practices EduA 5
S1 Atelier III AV 7.5
S1 Drawing III DS 7.5
S1 Modern Art TArt 5
S1 Technology III AV 5
S2 Atelier IV AV 7.5
S2 Contemporary Art TArt 5
S2 Drawing IV DS 7.5
S2 Space, Territory, and Context GEO; TArt 5
S2 Technology IV ENG; AV 5
Year 3 60
S1 Atelier V AV 7.5
S1 Image Theory FEst 5
S1 Performance Studies EP 5
S1 Technology V AV 5
S1 Digital I 7.5
Fabrication AV 7.5
Interfaces and Programming ENG 7.5
S2 Atelier VI AV 7.5
S2 Exhibition Practices TArt 5
S2 Technology VI AV 5
S2 Digital II 7.5
Interfaces and Programming ENG 7.5
User CCom 7.5
S2 Opção UMinho 5